Klicka för större bilder
Tecoma Capensis (info:se länk)tp://ehttp://en.w
http://en.wikipedia.org/wiki/Tecoma_capensis