Fotot tagit utanför byn Katapola på Grekiska ön Amorgos sommaren – 2009.