Vanlig i parker och planteringar i varma länder. Arten odlas i Kina och
bark, blad, rötter, frön och fröoljan används i medicinskt syfte.
Städsegrönt träd eller buske. Hela växten är giftig.
Kan både ha gula (bild 1) och orangea (bild 2) blommor.
Fotona tagna i staden Pothia på Grekiska ön Kalymnos juni – 2009.